Bestemmingsplan onherroepelijk

21.06.2023

De afgelopen periode werd er beroep ingesteld tegen enkele planonderdelen. Na overleg tussen gemeente, Timpaan en appelanten zijn partijen tot een oplossing gekomen en is het beroep bij de Raad van State ingetrokken. Dat betekent dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is en niets de realisatie van De Heemtuinen nog in de weg staat. Wat een goed nieuws!

Nieuwsoverzicht