Bomenkap van start

20.03.2023

De Heemtuinen is een groen en duurzaam plan dat deel gaat uitmaken van het naastgelegen Heempark. De weelderige flora en fauna uit het park zie je straks, door de centrale groene vallei, terug in de wijk. Toch moeten er ook bomen gekapt worden. De bomenkap wordt in twee fases uitgevoerd, zodat de bestaande bomen zo lang mogelijk kunnen blijven staan. Fase 1, de kap van de bomen die weg moeten in verband met de sloop van de sporthal, is inmiddels afgerond. Fase 2 wordt naar verwachting volgend jaar uitgevoerd, als de grond voor de nieuwe woningen bouwrijp wordt gemaakt. De kapvergunning die is afgegeven door de gemeente Vlaardingen omvat alle te kappen bomen, zowel fase 1 als fase 2.

Nieuwsoverzicht