Veiligheidsregio adviseert positief over calamiteitenroutes

16.03.2023

“Bij het ontwikkelen van plannen zoals De Heemtuinen zijn tal van instanties nauw betrokken. De gemeente Vlaardingen natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Die houdt toezicht op alle plannen en dan met name als het gaat om ontsluitingswegen en calamiteitenroutes. Nu het plan voorziet in de afsluiting van de Frank van Borselenstraat, kregen we vragen vanuit de buurt of dat wel veilig is. Want als er een calamiteit is of wanneer hulpdiensten snel ter plaatste moeten zijn, hoe doen ze dat dan? De Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond heeft daar een advies over gegeven dat we volgen. De Frank van Borselenstraat wordt weliswaar afgesloten voor autoverkeer, maar in het nieuwe plan zijn alternatieve ontsluitingen voor de hulpdiensten aangebracht die niet direct zichtbaar zijn. Hier wordt onder de grond verharding aangebracht die het mogelijk maakt voor hulpdiensten om daar overheen te rijden in geval van een noodsituatie. Ook bewoners kunnen van deze route gebruik maken bij een calamiteit. De aanleg van wadi’s in het gebied is hierop afgestemd en zal hier geen negatieve invloed op hebben. Het is goed te weten dat ook de Veiligheidsregio onze plannen positief heeft beoordeeld.”

 

Carlijn Bergshoeff - Omgevingsmanager De Heemtuinen

Nieuwsoverzicht