Sloop sporthal vertraagd

14.03.2023

Om De Heemtuinen te kunnen realiseren, moet de oude Sporthal Westwijk worden gesloopt. De vergunning daarvoor is verleend door de gemeente Vlaardingen en er is een aannemer gecontracteerd om de sloop ter hand te nemen. Er is echter beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan waardoor het verder bouwrijp maken van de locatie, waaronder het slopen van de sporthal, momenteel geen doorgang kan vinden. Ontwikkelaar Timpaan respecteert het recht om beroep aan te tekenen tegen de voorgenomen plannen, maar betreurt het dat de verdere ontwikkeling van het nieuwbouwplan nu vertraging oploopt. Timpaan wil namelijk zo spoedig mogelijk starten met het realiseren van duurzame nieuwe woningen in deze woningcrisis. Er hebben zich al meer dan 2.000 mensen ingeschreven voor het plan die met smart wachten op een woning. 

We zijn in overleg met de bezwaarmakers en streven naar een spoedige, minnelijke oplossing. Heb je vragen over de sloopvergunning en het bestemmingsplan, neem dan contact op met omgevingsmanager Carlijn Bergshoeff, cbergshoeff@timpaan.nl, Zij licht alle plannen graag persoonlijk toe. 

Nieuwsoverzicht