Zon en schaduw in De Heemtuinen

22.05.2022

De Heemtuinen komt op de plek waar ooit twee hoge appartementengebouwen en een sporthal stonden, op een kavel met zowel aan de noord- als westzijde een brede weg en groenstrook. Bij het ontwerp van de woningen hebben we goed op de stand van de zon gelet en er zo veel mogelijk voor gezorgd dat een woning zowel een goede zon-, als schaduwplek heeft. Ditzelfde ontwerpprincipe is voor ons ook de inspiratie geweest voor de stedenbouwkundige opzet. De hoogste bebouwing van de Heemtuinen bevindt zich aan de noord- en westzijde, voornamelijk omdat hier geen omringende bebouwing staat die hinder kan ondervinden van de schaduw van de nieuwe bebouwing. Het bouwblok aan de oostzijde van het plan is bewust zo laag mogelijk gehouden om geen schaduw te werpen op de Jacoba van Beierenlaan en het tussenliggende plantsoen. Naast het Tuinzicht-complex staat het 7 bouwlagen hoge appartementengebouw, dit is op zo’n manier gepositioneerd dat het zelfs in de avond zo weinig mogelijk schaduw op zijn buurman werpt. Daarnaast zijn ook de bomen in het plan belangrijk voor licht en schaduw, we behouden veel bestaande bomen en planten nieuwe terug. Op die manier zorgen we in de winter voor licht in de woning en in de zomer voor de broodnodige verkoeling.

Nieuwsoverzicht