Parkeren? Meer plekken dan voorheen

22.04.2022

Bij nieuwbouwprojecten zoals De Heemtuinen is parkeren een belangrijk thema, zeker als een project in een bestaande omgeving wordt ingepast. Parkeerbehoeften veranderen en om daar op een goede manier op in te spelen, heeft de gemeente Vlaardingen een parkeernorm vastgesteld met als doel parkeerproblemen in de openbare ruimte te voorkomen, wat bijdraagt aan een fijne leefomgeving. Bij De Heemtuinen streven we naar meer parkeerplaatsen en dat ziet er als volgt uit:

Oud - In oude situatie waren er in het gebied in totaal 121 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van de 170 appartementen en bezoekers van de sporthal; 22 parkeerplaatsen ten behoeve van de sporthal, 94 parkeerplaatsen ten behoeve van de Valkenhof en 15 openbare parkeerplaatsen voor bezoekers. Dit resulteerde in een gemiddelde van 0,71 parkeerplek per woning in het gebied, waarbij de parkeerplaatsen van de sporthal werden meegerekend.

Nieuw - De nieuwe situatie gaat uit van de parkeernormen van de gemeente Vlaardingen, zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De sporthal verdwijnt en daarvoor in de plaats komen 183 woningen en 246 parkeerplaatsen; 188 parkeerplaatsen ten behoeve van de bewoners van de woningen en 58 openbare parkeerplaatsen voor bezoekers. Dit resulteert straks in een gemiddelde van 1,34 parkeerplek per woning waarmee het aantal parkeerplaatsen per woning aanzienlijk toeneemt. Zo draagt Heemtuinen niet alleen bij aan een groenere en fraaiere wijk, maar ook aan een fijne en leefbare wijk.

Nieuwsoverzicht