Parkeren? Weetje uit de wijk

30.03.2022

Omgevingsmanager Carlijn Bergshoeff is het eerste aanspreekpunt voor omwonenden en geïnteresseerden die vragen, ideeën of klachten hebben. Deze maand beantwoordt ze vragen over parkeren in De Heemtuinen. “Tijdens de informatieavond was een aantal omwonenden benieuwd of er straks wel voldoende parkeerplaatsen zullen zijn. Daar is in alle plannen uiteraard veel aandacht aan besteed, waarbij de parkeernorm van de gemeente leidend is. Tuinzicht heeft nu voldoende parkeerplaatsen, deze zijn deels toegewezen en deels voor bezoekers. Deze parkeerplaatsen blijven gehandhaafd in de nieuwe situatie. De langsparkeerplaatsen komen te vervallen, maar komen terug naast de huidige parkeerplaatsen van Tuinzicht. Daarnaast realiseren we daar nog extra parkeerplaatsen voor de bezoekers van De Heemtuinen. Op die manier verdwijnen er dus geen parkeerplaatsen, maar komen er parkeerplaatsen bij. Zo houden we niet alleen rekening met de nieuwe bewoners van De Heemtuinen, maar ook met de bewoners van Tuinzicht.

Nieuwsoverzicht