Samen nóg betere plannen maken

24.03.2022

Trots waren we, toen ons plan voor De Heemtuinen als winnaar uit de bus kwam na de tender die de gemeente Vlaardingen uitschreef. Inmiddels zijn we vele maanden verder en werken we hard aan het nog verder perfectioneren van het landschapsplan en stedenbouwkundig plan. Daarin hebben we nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo sluit het groenplan nu nog beter aan op het Heempark en hebben we ook verfijningen doorgevoerd in het waterplan voor nog meer biodiversiteit. Momenteel ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage voor zienswijzen. Daarnaast worden omwonenden bij alle plannen betrokken tijdens de informatiebijeenkomsten. Zo zorgen we er samen voor dat De Heemtuinen straks echt een wijk van en voor iedereen wordt. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2022 vastgesteld waarna de bouw in het voorjaar van 2023 van start kan gaan.

Nieuwsoverzicht