De Heemtuinen voldoet nu al aan toekomstige groennormen

08.02.2022

Stichting Boombehoud Vlaardingen zet zich al 18 jaar in voor een groene stad. Te vaak verdwenen onnodig bomen door renovatie van wijken, herinrichting van straten en nieuwbouwprojecten. Daarom komt de stichting op voor de bomen in Vlaardingen en beschermt ze. Ook in De Heemtuinen. Nelleke van der Luit vertelt er meer over.

Stichting met een stem
‘In 2004 werd er een plan gepresenteerd voor de herinrichting van het Marnixplantsoen in de Westwijk. De ontwerper had bedacht dat alle bestaande bomen gekapt moesten worden. Dat kon toch niet, dacht ik toen. Maar als eenling word je vaak niet gehoord. Daarom heb ik toen samen met anderen de stichting opgericht. Dan heb je een stem. Sindsdien denken we actief mee over bestaand en nieuw groen bij nieuwbouw en herinrichting van wijken in Vlaardingen.’

Bomen zijn essentieel
‘Nederland versteent steeds meer. Met als gevolg hittestress in de steden en straten die na een heftige regenbui uren blank staan. Verstening is bovendien één van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van vogels en insecten. Bomen en groen houden die gevolgen tegen en ze zijn goed voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Bomen zijn ook het natuurlijke antwoord op de toenemende luchtvervuiling. Ze filteren fijnstof uit de lucht, houden CO2 vast en verbeteren daardoor de luchtkwaliteit. Bomen zijn essentieel voor de leefbaarheid en dragen bij aan de beeldkwaliteit van straat of wijk. Juist daarom is het zo belangrijk dat bij nieuwbouw, herinrichting of renovatie een inventarisatie plaatsvindt van de bestaande bomen. Ook in De Heemtuinen wordt daar veel aandacht aan besteed.’

Groen toevoegen aan de wijk
‘Let wel, we snappen dat nieuwbouw essentieel is. Er zijn te weinig woningen, ook in Vlaardingen. Dat betekent dat je soms groen moet opofferen. Maar vaak ook kunnen bestaande bomen behouden of verplaatst worden. Daarover adviseren wij. Er wordt naar ons geluisterd en bij nieuwe projecten in de stad worden we geïnformeerd en uitgenodigd om mee te denken. Zo ook bij de plannen voor De Heemtuinen. We maakten kennis met de ontwikkelaar en maakten samen een wandeling over de locatie. Wat opvalt, is dat Timpaan zoveel mogelijk groen wil behouden. Er zullen bomen gekapt gaan worden, maar er worden ook bomen verplant en nieuw aangeplant. Al met al zal de helft van de nu bestaande bomen blijven staan en wordt er het nodige groen toegevoegd aan de wijk.’

Winst voor de bewoners
‘Net als milieuorganisatie Natuur & Milieu zouden wij het goed vinden als de overheid groennormen gaat invoeren om verdere verstening van gemeentes tegen te gaan. Het eerste criterium is de beschikbaarheid van minstens 75m2 groen per woning. Het tweede criterium is een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie en gaat over de aanwezigheid van tenminste één hectare aaneengesloten groen per buurt. De plannen voor De Heemtuinen voldoen daar nu al aan. Timpaan loopt dan ook vooruit op mogelijke nieuwe wetgeving en dat is pure winst voor de toekomstige bewoners én voor Vlaardingen.’

Nieuwsoverzicht