Weetje uit de wijk

01.02.2022

Omgevingsmanager Carlijn Berghoeff weet precies wat er speelt in de buurt. Zij is er speciaal voor omwonenden en geïnteresseerden die vragen, ideeën of klachten hebben. Afgelopen periode ging ze poolshoogte nemen tijdens het archeologisch onderzoek op de plek waar De Heemtuinen komt.

“Voordat we daadwerkelijk kunnen en mogen gaan bouwen, moeten er eerst verschillende onderzoeken uitgevoerd worden, zoals een archeologisch onderzoek. Je zou toch maar een woning bouwen boven op een oude Romeinse tempel. Uiteraard is dat op de plek van De Heemtuinen niet heel waarschijnlijk, maar toch waren we benieuwd of we nog wat zouden vinden. Begin januari is er veldwerk verricht, maar er zijn geen archeologische vondsten gedaan. Wel vonden we een sloot die is gegraven in de 15e eeuw, maar die heeft geen archeologische waarde. We kunnen dus verder met de ontwikkeling van De Heemtuinen.”

Nieuwsoverzicht