Archeologisch onderzoek

04.01.2022

Op 10 en 11 januari voeren we tussen 8.00 uur en 17.00 uur archeologisch onderzoek uit op de locatie van De Heemtuinen.

In opdracht van vastgoed- en gebiedsontwikkelaar Timpaan zal archeologisch onderzoeksbureau Vestigia zogenoemde proefsleuven graven op de projectlocatie. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden voor de bouw. Hierbij kijken wij of er mogelijke archeologische vindplaatsen zijn. Op basis van de geschiedenis van dit gebied kijken de onderzoekers vooral naar mogelijke vondsten uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd. Deze periode loopt ongeveer vanaf 300 voor Christus tot 300 na Christus.

Als we tijdens het onderzoek hier sporen van vinden, moet dit gebied vrijgesteld worden. Dan wordt vervolgonderzoek gedaan en vervolgens worden deze archeologische sporen opgegraven. Als er geen archeologisch waardevolle sporen of vondsten in de grond aanwezig zijn, gaan we verder met de ontwikkeling van de Heemtuinen. Het archeologisch onderzoek heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de bestaande bebouwing.

Nieuwsoverzicht