Nieuwsbrief 22 oktober 2021

22.10.2021

Nieuwsbrief Heemtuinen- oktober 2021

Nieuwsbrief Heemtuinen

Voor je zie je de eerste editie van de nieuwsbrief van de Heemtuinen. De komende jaren ontwikkelt Timpaan hier een woningbouwplan met een mix van grondgebonden woningen en appartementen. In deze nieuwsbrief geven wij een kijkje achter de schermen bij de ontwikkeling van de Heemtuinen.


Team De Heemtuinen

 

Dubbelinterview Paul Joormann
en Carlijn Bergshoeff

Binnen de gemeente Vlaardingen is Paul Joormann projectleider voor de realisatie van de Heemtuinen. Carlijn Bergshoeff is omgevingsmanager bij Timpaan. We spraken ze samen over de Heemtuinen.

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij het project ‘de Heemtuinen’?

Paul: Als projectleider voor de Westwijk ben ik vanaf het begin bij dit project betrokken. We hebben een projectteam opgezet en als eerste hebben we een programma van eisen opgesteld. Daarna hebben we de aanbesteding georganiseerd. Daar kregen we uiteindelijk drie mooie plannen aangeboden, waar we het beste plan uit hebben gekozen. Timpaan gaat dat nu uitvoeren.

Carlijn: Op het moment dat Timpaan de opdracht kreeg om de Heemtuinen uit te voeren, ben ik aan boord gekomen om de contacten met de omgeving te onderhouden. Hierbij kan je denken aan buurtbewoners, belangenorganisaties en de gemeente Vlaardingen zelf.

Wat is de rol van de gemeente in dit project?

Paul: De gemeente heeft het initiatief genomen om op deze plek nieuwe woningen te laten bouwen. De gemeente is ook eigenaar van de grond, waar een deel van verkocht zal worden aan Timpaan om de nieuwe woningen op te bouwen. Door de gemeente zijn ook de eisen en voorwaarden opgesteld waar het hele plan aan moet voldoen: eisen op het gebied van duurzaamheid, klimaat adaptatie, waterbeheer. Maar ook parkeernormen en bijvoorbeeld de hoogte van de gebouwen. Als alles klaar is zal de gemeente ook het beheer en onderhoud van het gebied gaan uitvoeren en er voor zorgen dat de kwaliteit op peil blijft.

Wanneer is het project voor jou geslaagd?

Paul: Voor mij is het project geslaagd als de nieuwe bewoners net zo enthousiast zijn over het wonen in dit project als wij enthousiast zijn over het plan. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Carlijn: Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten! Daarnaast vind ik het ook heel belangrijk dat de omwonenden goed geïnformeerd zijn over wat er gebeurt en wanneer dat gebeurt, zodat we in de buurt een project met draagvlak bouwen.

Webinar de Heemtuinen

Op 1 juli jl hebben Nick de Goeij (Vastgoed en gebiedsontwikkelaar bij Timpaan), Marieke Zegwaart (Landschapsarchitect bij LAP landscape & urban design) en Carlijn Bergshoeff (Omgevingsmanager bij Timpaan) een presentatie gegeven over de Heemtuinen. Gemist? Je kunt de presentatie terug zien op de website.

 

Ga naar de website

Planning Heemtuinen

De belangrijkste mijlpalen op een rij:

Najaar 2021: Bestemmingsplanprocedure bij de gemeente Vlaardingen
Voorjaar 2022: Aanvraag omgevingsvergunning
Najaar 2022: Start verkoop fase 1
Voorjaar 2023: Start bouw fase 1

 

Hou de website van De Heemtuinen in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen

 

Nieuwsoverzicht