In De Heemtuinen doen we het slim, groen en duurzaam

In de Heemtuinen gaan we heel ver om een wijk te ontwikkelen die aan alle kanten duurzaam is. Van zonnepaneel tot parkeerplaats en van speelplek tot wadi. De natuur komt overal de wijk in en door slim gebruik te maken van bouwmethoden en materialen, ontstaat een enorm toekomstbestendige wijk waar het vooral heel erg lekker wonen is.

Wonen

We bouwen met materialen die hergebruikt kunnen worden. Je woning wordt opgeleverd met waterpomp en zonnepanelen. Alle woningen in De Heemtuinen worden energieneutraal: ze wekken net zoveel energie op als dat ze verbruiken.

De openbare ruimte

Duurzame beplanting maakt de dienst uit. Er komen nestkastjes en bijenhotels en vooral veel ruimte voor een levendige flora en fauna. De natuur komt tot aan je voordeur.

Parkeren en mobiliteit

Hoe minder auto’s hoe beter. Parkeren gebeurt uit het zicht of onder de groene pergola in het hart van het plan. Om duurzame mobiliteit te bevorderen komen er ook deelauto’s.

Groene daken

De appartementsgebouwen krijgen groene, lommerrijke daken. Ze zorgen voor koeling en verwarming en voor waterbuffering in natte tijden. 

Groen als natuurlijke airco

Door het toepassen van innovatieve open verhardingen, het planten van grote bomen en slim watermanagement nemen we volop maatregelen om hittestress tegen te gaan.

Watermanagement

Regenwater wordt opgevangen en langzaam geïnfiltreerd in het plangebied met behulp van wadi’s in de centrale groene vallei. Door de maximale overcapaciteit houden we niet alleen nu maar ook in de toekomst droge voeten!

Aanmelden