Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Timpaan is geen ontwikkelaar die alleen een locatie koopt en ontwikkelt om daarmee geld te verdienen, Timpaan is vooral een gebiedsverrijker. De locatie en de gehele omliggende wijk profiteren van de plaatselijke verandering. Timpaan komt als goede buur en als wij weer gaan weer gaan laten we de Westwijk een stukje groener, gezonder en socialer achter. Waar wij komen groeit het, als we weg zijn bloeit het.

Timpaan wil het verschil maken

Timpaan is een moderne gebiedsontwikkelaar die zich richt op eigentijdse woningen en vernieuwende woonconcepten, zowel voor starters, gezinnen, ouderen als zorgbehoevenden. Dat doen we al sinds 1992 overal in West- en Midden-Nederland. Zowel in kernen, dorpen als stedelijke wijken. Juist daar waar de woningnood hoog is, maakt Timpaan het verschil.

Wonen voor iedereen

Timpaan staat voor gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. We doen het graag in co-creatie met de buurt, de gemeente en de toekomstige bewoners. Omdat we geloven dat wonen naar je zin bijdraagt aan de kwaliteit van het leven en dat iedereen in onze maatschappij daar recht op heeft. Wij bundelen onze kennis en vaardigheden om een gezonde en duurzame leefomgeving te ontwikkelen en zo kwalitatief hoogstaand wonen voor iedereen mogelijk te maken.

De omgevingsmanager

Timpaan ontwikkelt graag samen met álle belanghebbenden. Daarom stellen wij voor onze projecten altijd een omgevingsmanager aan die tijdens het gehele proces van ontwikkeling tot oplevering betrokken is. Wij willen dat iedereen wordt gehoord en dat overlast wordt beperkt. We zijn immers te gast op de locatie. De omgevingsmanager is altijd bereikbaar om klachten te behandelen en op te lossen. De omgevingsmanager voor De Heemtuinen is Carlijn Bergshoeff. Ze maakt graag kennis met je.

Goed om te weten…

Timpaan is een stichting en daarmee gaat de winst die wij realiseren niet naar aandeelhouders. Het stichtingsbestuur bepaalt jaarlijks aan welke maatschappelijk relevante vastgoedprojecten dit wordt besteed. Wij gebruiken onze winst ook om innovaties te stimuleren, zoals betaalbare woonconcepten of duurzame gebiedsontwikkeling.